Xem tuổi xông đất 2017 cho người tuổi Tý

Xông đất đầu năm và xem van han nam 2017 là tục lệ lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính vì vậy, việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất đã trở nên phổ biến. 

Người tuổi Tý thường có tính cách bộc trực, cách ứng xử rất cẩn thận và có suy nghĩ trước sau, có tài ngoại giao, tính tự chủ cao và chi tiêu rất tiết kiệm. Người tuổi Tý hợp với tuổi Sửu nhưng lại xung khắc với tuổi Ngọ. Vì thế, nếu gia chủ tuổi Tý thì hãy mời một người tuổi Sửu, có thể là Tân Sửu hoặc Đinh Sửu đến xông nhà. Chi tiết từng tuổi như sau:

1. Xem tuổi xông nhà 2017 cho tuổi GIÁP TÝ
 
- Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là:

Bính Thìn 1976 (Tốt), Tân Sửu 1961 (Tốt), Đinh Tỵ 1977 (Tốt), Mậu Thân 1968 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Mậu Dần 1938 (Khá), Đinh Sửu 1937 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá)

- Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là:

Nhâm Ngọ 1942 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu).
 
2. Xem tuổi xông nhà 2017 cho tuổi BÍNH TÝ
 
- Theo tu vi 2017 các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là:
 
Mậu Thìn 1988 (Tốt), Kỷ Tỵ 1989 (Tốt), Qúy Sửu 1973 (Khá), Canh Thân 1980 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Canh Dần 1950 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá). 

- Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là:
 
Canh Tý 1960 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Đinh Mùi 1967 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu).
 
3. Xem tuổi xông nhà 2017 cho tuổi MẬU TÝ
 
- Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là:
 
Bính Thìn 1976 (Tốt), Mậu Thìn 1988 (Tốt), Tân Sửu 1961 (Tốt), Mậu Thân 1968 (Tốt), Đinh Tỵ 1977 (Tốt), Canh Thân 1980 (Tốt), Kỷ Tỵ 1989 (Tốt), Qúy Sửu 1973 (Khá), Mậu Dần 1938 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá).
 
- Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là:
Đinh Dậu 1957 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Tân Tỵ 1941 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Đinh Mùi 1967 (Xấu).

4. Xem tuổi xông nhà 2017 cho tuổi CANH TÝ
 
- Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là:
 
Kỷ Sửu 1949 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Canh Thìn 1940 (Khá).
 
- Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là:
 
Nhâm Ngọ 1942 (Xấu), Kỷ Mão 1939 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Nhâm Tuất 1982 (Xấu).
 
5. Xem tuổi xông nhà 2017 cho tuổi NHÂM TÝ
 
- Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là:
 
Kỷ Sửu 1949 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Đinh Sửu 1937 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Canh Thân 1980 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Qúy Sửu 1973 (Khá).
 
- Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là:
 
Bính Tuất 1946 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Tân Mùi 1991 (Xấu), Bính Tý 1996 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Tân Tỵ 1941 (Xấu).


<< Bài mới hơn Bài cũ hơn >>

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET